ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

DSC_0275   DSC_0296

DSC_0299   DSC_0305

DSC_0322   DSC_0329

DSC_0332   DSC_0336

 

วันจันทร์ ที่ 20 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.00 – 10.00 น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย, อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานกล่าวเปิดในพิธีและบรรยายหัวข้อ “มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา” พร้อมกันนี้คณบดีคณะนิติศาสตร์พร้อมผู้บริหารคณะต่างๆได้มอบเข็มที่ระลึกมหาวิทยาลัยขอนแก่น กัลปพฤกษ์ช่อที่ 52 ให้แก่นักศึกษาใหม่

ข่าว/ภาพ งานประชาสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์