ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือ 2 คณะ

ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือ 2 คณะ

วันที่ 21 พฤษภาคม เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประชุมร่วมกับ รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง 2 คณะ ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้การจัดการศึกษามีความหลากหลาย ทันสมัย มีคุณภาพ และมาตรฐานทางวิชาการ ส่งเสริมให้นักศึกษามีความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และสอดคล้องกับนโยบายวิทยาลัย

33186769_1796900023722590_8298444198231670784_o 33191534_1796900140389245_6911013725461807104_o 33298589_1796900227055903_7664527611120320512_o 33363795_1796900013722591_4521265111326785536_o 33364890_1796900257055900_7605473133650247680_o 33402344_1796900120389247_1145448897166966784_o

ภาพ/ข่าว : จุฬาพร แสนโคตร