นิติฯ มข. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

“นิติฯ มข. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑”

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ คณะนิติศาสตร์จัดงานประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณศาลาพระพุทธรูปประจำคณะ โดยได้รับเกียรติจากผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ และอาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน ที่ปรึกษาประจำคณะ ต่อมาได้ห่มสไบและสรงน้ำ พระพุทธชินสีห์ พระพุทธรูปประจำคณะ หลังจากนั้นเป็นการรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารโดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
โรงเรียนสอนกฎหมายที่ผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคม

DSC_6402 DSC_6468 DSC_6471 DSC_6483 DSC_6492 DSC_6524 DSC_6525 DSC_6587 DSC_6595 DSC_6604 DSC_6616 DSC_6623 DSC_6626 DSC_6629 DSC_6633 DSC_6651 DSC_6687 DSC_6712 DSC_6717 DSC_6729 DSC_6747 DSC_6751 DSC_6755 DSC_6819 DSC_6821 DSC_6853 DSC_6862 DSC_6867 DSC_6872 DSC_6879 DSC_6903

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง