คณบดีคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลสื่อคุณธรรม ประจำปี 2561

“คณบดีคณะนิติศาสตร์ได้รับรางวัลสื่อคุณธรรม ประจำปี 2561 ในงาน 2 ทศวรรษ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น”

วันที่ 5 เมษายน 2560 สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น จัดงาน “2 ทศวรรษ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น” ในโอกาสฉลองครบรอบ 20 ปี วันสถาปนาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิดขอนแก่น โดยในงานมีการมอบรางวัลด้านสื่อดีเด่นในหลากหลายสาขา และปาฐกถาพิเศษโดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี

ในงานดังกล่าวมีผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับเกียรติให้รับรางวัล “สื่อคุณธรรม ประจำปี 2561” รางวัลคุณภาพ จาก สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการทำหน้าที่สื่ออย่างมีคุณธรรม และสร้างสรรค์ สนับสนุนการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเป็นจริง และไม่สร้างผลกระทบเสียหายต่อบุคคลหรือองค์กรอื่นใด นำโดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนาวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ โดยมีบุคลากรและนักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ขอร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

DSC_6315 DSC_6340 DSC_6351