ประกาศฯ รับรองผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

ประกาศฯ รับรองผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
>>> ประกาศฯ รับรองผลการเลือกตั้ง คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑