เสริมประสบการณ์ เรียนรู้จากสถานที่จริง

คณะนิติศาสตร์ เสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษา ลงพื้นที่เรียนรู้และรับการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์จริงของศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลแขวงขอนแก่น

เมื่อวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา รายวิชา 777328 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม โดย อาจารย์อนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 4 และอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำนักศึกษาเรียนรู้ดูงาน ณ ศาลจังหวัดขอนแก่น และ ศาลแขวงขอนแก่น เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ในการทำงานของศาลจัหวัดขอนแก่น และศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่านเพิ่มพูน พิศาลธุรกิจ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น ให้การต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์ พร้อมทั้งนำนักศึกษาดูสถานที่ต่าง ๆ ภายในศาลจังหวัด ต่อมาได้เข้าศึกษาดูงานที่ศาลแขวงขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากท่านปราโมทย์ ฉิมพินิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงให้การต้อนรับและถ่ายทอดประสบการณ์ให้ความรู้ในการทำงานของกระบวนการยุติธรรม อีกด้วย

ด้าน นางสาวนัฐลดา โพธิ์งาม นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เผยความรู้สึกที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้นอกห้องเรียนได้ไปเจอสถานที่จริงและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองในการเรียนด้านกฎหมาย “ตอนแรกที่คณะได้จัดโครงการให้นักศึกษาไปดูงานที่ศาล หนูรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยค่ะที่จะได้เรียนรู้นอกห้องเรียน จากที่เราอ่านหนังสือเราก็ได้ไปเจอของจริงว่าเป็นอย่างไร มีขั้นตอนอย่างไร ได้เข้าไปดูการพิจารณาของจริง ได้ไปดูห้องพิจารณาคดีของจริง มีเจ้าหน้าที่ศาลคอยให้ความรู้ เป็นความรู้ที่อยู่นอกห้องเรียนที่ดีมากๆเลยค่ะ ที่สำคัญการที่เราได้ไปดูงานที่ศาลก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจของเรา เหมือนเติมไฟในใจเรา ให้เราตั้งเป้าหมายสำหรับตัวเราด้วย ต้องขอบคุณทางคณะที่ส่งเสริมกิจกรรมดีๆนี้ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์นะคะ” นางสาวนัฐลดา โพธิ์งาม กล่าว

ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0001 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0002 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0003 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0004 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0005 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0006 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0007 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0008 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0009 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0010 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0011 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0012 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0013 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0014 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0015 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0016 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0017 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0018 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0020 ดูงานศาล_๑๘๐๓๐๙_0021