คณบดีประชุมชี้แจงกับนักศึกษาชั้นปี 4

ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วย รศ.ศุภวัฒนากร วงธนาวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับทุนศึกษาต่อป.โท กับนักศึกษาชั้นปี 4 คณะนิติศาสตร์

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. คณะนิติศาสตร์ นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดี พร้อมด้วยผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ ได้ประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์กับนักศึกษาชั้นปี 4 เกี่ยวกับการให้ทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท (ทุนพัฒนาศักยภาพบัณฑิตกฎหมาย) ในโครงการต่อยอดการศึกษาแบบก้าวหน้าของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาร่วมกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น และในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนาวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้เข้าร่วมชี้แจงถึงรูปแบบการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว #เพื่อร่วมกันสร้างบัณฑิตกฎหมายที่มีวิสัยทัศน์และทักษะด้านการวิจัยและพัฒนาต่อไป
ทั้งนี้หากนักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 นี้ ทีีคุณจินตนา บุ้งทอง (พี่จอย) งานบริการวิชาการ โทร 043-203588 ต่อ 16

DSC_7922 DSC_7925 DSC_7930 DSC_7952 DSC_7953 DSC_7958 DSC_7962 DSC_7963 S__15999079 S__15999082