คณะผู้บริหารร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา ๒๕๖๐

“คณะผู้บริหารคณะนิติฯ ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์รับรางวัลผลการเรียนดี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐”

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ คณะนิติศาสตร์ โดยผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิปรจำคณะ เข้าร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในพิธีได้รับเกียรติจากรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี เป็นประธานในพิธี โดยตัวแทนนักศึกษาได้นำพานธูปเทียน ดอกไม้ที่ได้ตั้งใจจัดทำขึ้นเพื่อบูชาระลึกถึงพระคุณครูเพื่อเป็นศิริมงคลสำหรับตัวเองและประสบผลสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียน
นอกจากนี้มีการมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักศึกษาผู้มีผลการเรียนดีและสูงสุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย นายภูบดินทร์ วรชินา นักศึกษาชั้นปี ๔ คณะนิติศาสตร์ ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย
หลังจากนั้นได้รับพระเมตตาจากพระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี มอบทุนการศึกษาโครงการพี่ให้น้องกองละ ๑,๐๐๐ บาทจำนวน ๑๐๐ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมทั้งเทศนาธรรมเรื่อง “สุจริตกถา” เพื่อเป็นข้อคิดเตือนใจให้นักศึกษาในการปฏิบัติตนเป็นคนดี และนำเอาความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ประโยชน์ในทางที่ถูกต้องและพัฒนาสังคมต่อไป

DSC_3310 DSC_3356 DSC_3363 DSC_3389 DSC_3399 DSC_3434 DSC_3453 DSC_3467 DSC_3492

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง