กำหนดส่งข้อเสนอการวิจัย (Pre – Research Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2562

กำหนดส่งข้อเสนอการวิจัย (Pre – Research Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2562  ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย ได้จาก www.ojp.go.th
>>> หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสำนักงานกระทรวงยุติธรรม