ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์สิรยา พั่ววงค์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ณ ศูนย์ประชุมเอนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับและยินดีกับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วมอดินแดง นอกจากนี้ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวให้โอวาทนักศึกษาใหม่พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เตรียมชีวิตพิชิตโลกไซเบอร์” เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างมีความสุข และสำเร็จเป็นบัณฑิตเพื่อออกไปรับใช้สังคมต่อไป

DSC_0680 DSC_0738 DSC_0750 DSC_0768 DSC_0828 DSC_0726DSC_0723DSC_0761DSC_0750DSC_0874DSC_0706DSC_0882

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง