คณะนิติฯร่วมสโมสรนักศึกษาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์

 ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จัดอบรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับผู้นำนักศึกษา และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงเรื่องการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์

ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ พร้อมทั้งจัดอบรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับผู้นำนักศึกษา โดยศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องบรรยาย 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานฝ่ายพัฒนานักศึกษาได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 และทำต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดการใช้ความรุนแรง การส่งเสริมการเคารพซึ่งกันและกัน และก่อให้เกิดความสามัคคีอย่างสร้างสรรค์ ใช้กิจกรรมเสริมทักษะและการเรียนรู้การปรับตัวการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เช่น การจัดกิจกรรมรับน้องรูปแบบ Walk Rally and Team Building ในปีการศึกษา 2558 และการจัดกิจกรรมรูปแบบ Life Skill for University Successfulness ในปีการศึกษา 2559 และในปีการศึกษา 2560 นี้ก็จะเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ชีวิต และการปรับตัวของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดระยะเวลาในการศึกษา โดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะทั้งด้านวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีนิติทัศนะรับใช้สังคมต่อไป

19532907_10209921034877831_1942544484_o 20137944_10209921030597724_1235779289_o 20138158_10209921031637750_596848197_o 20148592_10209921022637525_1787181827_o 20148638_10209921034597824_804396470_o 20148801_10209921042278016_1394720633_o 20148859_10209921028157663_2089418450_o 20180034_10209921033157788_1631405829_o20149047_10209921027997659_1240326252_o 20180195_10209921023917557_667996758_o 20182114_10209921024757578_215862420_o 20182314_10209921024317567_1597083972_o 20182454_10209921031877756_54120340_o

ภาพ : พิเชษฐ์ อินทร์นอก /ข่าว : พชร โนนทิง