ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2560 กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (ภาคบัณฑิต) ปีการศึกษา 2560

กำหนดการสอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

  1. รูปถ่ายจำนวน 2 แผ่น
  2. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
  3. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษา จำนวน 1 แผ่น
  4. แบบฟอร์มการตรวจร่างการตามแบบของม.ขอนแก่น เท่านั้น

แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย >>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

.