ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (รับตรง) ปีการศึกษา 2560

>>>>รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทที่ 1 (ภาคปกติ)

>>>>รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ประเภทที่ 2 (โครงการความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายทางวิชาการฯ)

การสอบสัมภาษณ์

ประเภทที่ 1 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ประเภทที่ 2 สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2560

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์

  1. รูปถ่ายจำนวน 2 แผ่น
  2. สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 แผ่น
  3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา ปพ.1 จำนวน 1 แผ่น
  4. แบบฟอร์มการตรวจร่างการตามแบบของม.ขอนแก่น เท่านั้น

แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย >>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม