ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมเสวนาวิชาการ ด้านการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง”

MOU

มูลนิธิต่อต้านการทุจริตร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมือ (MOU) ด้านการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 3/2560 ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริตกับมหาวิทยาลัย จำนวน 14 สถาบัน  และเสวนาทางวิชาการด้านการต่อต้านการทุจริต หัวข้อ “เยาวชนกับบทเรียนต้านโกง”  ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคาร 50 ปีวิศวะรวมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยภายในงานมีนิมิคอนเสิร์ต จากกลุ่มศิลปิน AF