“สอบตรงนิติฯ มข. 60 คึกคัก!! นักเรียนจากทั่วประเทศร่วมสอบจำนวนมาก”

คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการสอบรับตรงประจำปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งออกเป็น 2 สนามสอบ มีนักเรียนจากทั่วประเทศเข้าร่วมสอบจำนวนมาก

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้ที่สนใจสมัครสอบทั้งสิ้น 2,354 คน ได้แบ่งออกเป็น 2 สนามสอบคือ สนามสอบคณะนิติศาสตร์ และสนามสอบอาคารพจน์ สารสิน โดยมีคณะกรรมการคุมสอบตรวจสอบและคุมเข้มเพื่อป้องกันการทุจริตและดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรยายกาศภายในบริเวณสนามสอบผู้ปกครองต่างเฝ้าคอยให้กำลังใจบุตรหลานที่พามาสอบและมีความคาดหวังอยากให้ได้เข้าเรียนในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้เปิดหลักสูตรและจัดการศึกษามากว่า 10 ปี และได้ผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายออกไปรับใช้สังคมจำนวนมาก พร้อมทั้งการจัดการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันอีกทั้งความต้องการของหน่วยงานที่เป็นองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั่วทั้งประเทศและได้การยอมรับ มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาชีพกฎหมายมาบรรยายให้นักศึกษาของคณะอีกด้วย นอกจากทักษะทางด้านวิชาการแล้ว คณะยังให้ความสำคัญกับทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตของนักศึกษา เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและพร้อมทำงาน ทำให้ในแต่ละปีการศึกษามีนักเรียนสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อเป็นจำนวนมาก จากการสัมภาษณ์นายณัฐพล วรรณสัย นักเรียนจากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย หนึ่งในผู้เข้าสอบในวันนี้ได้กล่าวว่า “มีความตั้งใจอยากเรียนทางด้านกฎหมายมีความฝันอยากเป็นทนายความ ในการสอบวันนี้รู้สึกตื่นเต้นเพราะมีคนมาสอบจำนวนมาก รู้สึกกังวลใจแต่ก็ได้ทำเต็มที่ และหวังว่าจะมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับ”
สำหรับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบและมีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์
คณะจะประกาศผลในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 นักเรียนสามารถติดตามได้ที่ http://law.kku.ac.th หรือ Facebook Official Fanpage ของทางคณะ

DSC_7478 DSC_7482 DSC_7483 DSC_7488 DSC_7504 DSC_7516 DSC_7517 DSC_7531 DSC_7536 DSC_7538 DSC_7559 DSC_7579 DSC_7595 DSC_7599 DSC_7611DSC_7613

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง