เสวนาวิชาการ”การข้ามแดนของแรงงานข้ามชาติและมายาคติในสังคมไทย”

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ มข.ร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเสวนาโครงการเสียงที่เงียบไว้ในใจเธอ งานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนื่องในวันแรงงานประจำปี 2560 ตอน “การข้ามแดนของแรงงานข้ามชาติและมายาคติในสังคมไทย” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ คุณวิลาสินี โสภาพล และคุณจักกฤษ์ วนาใส ร่วมเสวนาในหัวข้อดังกล่าว โดยมีนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง หลังจากนั้นอาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกและกล่าวปิดกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้

DSC_6087 DSC_6101 DSC_6106 DSC_6111 DSC_6126 DSC_6133 DSC_6165 DSC_6167 DSC_6182 DSC_6185 DSC_6190 DSC_6192 DSC_6207 DSC_6211

DSC_6144DSC_6089DSC_6179DSC_6116