เปิดบ้านนิติศาสตร์ ต้อนรับนักเรียนศึกษาดูงาน

“เปิดบ้านนิตศาสตร์ มข. ต้อนรับนักเรียนศึกษาดูงาน”

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น โดยอาจารย์บุษกร ปราบ ณ ศักดิ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับน้องๆนักเรียนจากสถาบันกวดวิชา Bewise Academy เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคณะฯ การรับเข้าศึกษา รวมถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

DSC_5078 DSC_5086 DSC_5091 DSC_5116 DSC_5129 DSC_5154 DSC_5176 DSC_5200

DSC_5135DSC_5169DSC_5103

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง