ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

ผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ ร่วมงานวันสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ครบรอบ 10 ปี

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวินทร์ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ศุภวัฒนกร วงศ์ธนาวสุ คณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยผู้บริหารของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นในโอกาสครบรอบ 10 ปี ในการสถาปนาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_3999 DSC_4002 DSC_4006 DSC_4012 DSC_4040

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง