เสวนาวิชาการเสียงที่เงียบในใจเธอ ตอน อำนาจ ความรุนแรง และผู้หญิง

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดเวทีสัมมนาวิชาการ มีวิทยากรผู้ทรงภายนอก พร้อมตัวแทนนักศึกษา ถกประเด็นวิชาการ “อำนาจ ความรุนแรง และผู้หญิง” ณ ลานพิมลธรรม

วันที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จัดเวทีเสวานาวิชาการโครงการเสียงที่เงียบในใจเธอ ตอน อำนาจ ความรุนแรง และผู้หญิง โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุมาลี สุวรรณกร บรรณาธิการศูนย์ข่าวเครือเนชั่น ภาคอีสาน เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้ พร้อมทั้งตัวแทนนักศึกษา คือ นายภาณุพงศ์ เพชรสุวรรณ นายกสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ นายชวพล ขวัญเปรมฤทัย นักศึกษาชั้นปี 4 นางสาวอินธุอร ธาตุไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปี 2 กลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ และนายกานชนกต์ บุญสันเทียะ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในประเด็นต่าง ๆ เช่น การกดขี่ทางร่างกายของผู้หญิง อำนาจสังคม กับอำนาจในครอบครัวของผู้หญิง ห้ามท้องในวัยเรียน เป็นบรรทัดฐานทางสังคม หรือการกีดกันทางการศึกษา รวมถึงเพศภาวะในมุมมองของนักศึกษานิติศาสตร์ เป็นต้น

DSC_3321 DSC_3371DSC_3395DSC_3322 DSC_3409

DSC_3315DSC_3331 DSC_3345 DSC_3357 DSC_3381 DSC_3391 DSC_3401 DSC_3402 DSC_3403 DSC_3404

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง