เปิดโลกการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน

คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดโลกการเรียนรู้ สร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน ศึกษาดูงานศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลแขวงขอนแก่น

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 09.00- 12.00 น. คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น นำโดยอาจารย์อนันต์ ธรรมราช ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค  4 อาจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ นำนักศึกษารายวิชา 777 328 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม จำนวน 160 คน เข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดขอนแก่น และศาลแขวงจังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

S__22577184 S__22577185 S__22577186 S__22577188 S__22577194 S__22577196 S__22577198 S__22577199 S__22577200 S__22577202 S__22577203 S__22577208 S__22577209 S__22577210 S__22577211S__22577206S__22577207