ปิดการอบรมรุ่น 1 “การฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม : วิทยากรกระบวนการ”

ปิดการอบรมรุ่นที่ 1 การฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม : วิทยากรกระบวนการ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นวิทยากรในการจัดเวทีชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. โดยอาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ  ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ พร้อมทั้งทีมวิทยากรที่ดำเนินการจัดอบรม ได้ร่วมพิธีปิดการอบรมการฝึกทักษะการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม : วิทยากรกระบวนการ ซึ่งรุ่นที่ 1 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาที่ผ่านการอบรม การอบรมฯคณะได้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 6-8 มีนาคม 2560 รวมทั้งสิ้นจำนวน 3 วัน เพื่อฝึกฝนทักษะด้านต่าง ๆ รวมทั้งการทำกิจกรรม Workshop เพื่อเรียนรู้ เข้าใจ หลักการการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง เพื่อให้นำความรู้ในครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ในการลงพื้นที่ศึกษาปัญหา รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้าน ชุมชน และนำเอาความรู้ทางด้านกฎหมายไปช่วยแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและเกิดประสิทธิภาพต่อชุมชน

โดยนายภานุพงศ์ จันทร์อ้วน นักศึกษาชั้นปี 2 ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่คณะได้จัดกิจกรรมที่สนุกและมีประโยชน์ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้อบรมไปลงพื้นที่ที่ช่วยเหลือชุมชุน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้เรียนรู้วิธีการว่าเราควรเข้าหาชาวบ้านยังไง ช่วยเหลือยังไงครับ”

ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 6 – 11 มีนาคม 2560 นี้

DSC_2747 DSC_2749 DSC_2762 DSC_2765 DSC_2766 DSC_2781 DSC_2784 DSC_2791 DSC_2859 DSC_2860 DSC_2867 DSC_2893

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง