สัมภาษณ์นักเรียน โควต้า ม.ขอนแก่น (ทั่วประเทศ)

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. คณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น ดำเนินการสอบสัมภาษณ์นักเรียนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโควต้า ม.ขอนแก่น ทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อก่อนเริ่มการสัมภาษณ์ หลังจากนั้นได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องบรรยาย 1 และบรรยาย 2 มีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าสัมภาษณ์จำนวน 151 คน จากทั่วทั้งประเทศ ทุกคนต่างเตรียมแฟ้มประวัติผลงานต่าง ๆ เพื่อแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ และมีรุ่นพี่นักศึกษาคอยให้คำแนะนำก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
จากการสอบถามความรู้สึก นายกรวิทย์ อนุกาญจนาวีระ นักเรียนจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร หนึ่งในผู้ผ่านการคัดเลือกและได้มาสัมภาษณ์ในครั้งนี้ว่า “รู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ผ่านการคัดเลือก อยากเรียนกฎหมายเพราะคิดว่ากฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องรู้ เพื่อจะได้นำไปพัฒนาสังคมให้มีระเบียบและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และบรรยายกาศที่นี่น่าเรียนมาก” นอกจากนี้ นางสาวปฐมาวดี ดีพลงาม นักเรียนจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา ได้กล่าวความรู้สึกว่า “อาจารย์สอบสัมภาษณ์น่ารักใจดีเป็นกันเอง และสภาพแวดล้อมที่คณะนิติศาสตร์ร่มรื่นน่าเรียนมากคะ”
ซึ่งการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในครั้งนี้จะประกาศผลการสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันที่ 10 มีนาคม 2560 นี้

DSC_2407 DSC_2414 DSC_2419 DSC_2428 DSC_2433 DSC_2466 DSC_2470 DSC_2478 DSC_2482 DSC_2484 DSC_2490 DSC_2495 DSC_2504 DSC_2505 DSC_2520 DSC_2521 DSC_2539 DSC_2541

ภาพ/ข่าว : พชร โนนทิง