พิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจับมือร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนภูมิภาคเต็มรูปแบบแห่งแรกของประเทศ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำโดย นายวัส ติงสมิตร ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณลานพิมลธรรม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเป็นศูนย์แรกของประเทศที่เปิดเต็มรูปแบบในส่วนภูมิภาค โดยมีหน้าที่สำคัญให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนได้อย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่ นอกจากการเปิดศูนย์ดังกล่าวแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ เรื่อง “กระบวนการทำงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” เรื่อง “ภาพหวังและอนาคตการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่เชื่อมโยงกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน” โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หน่วยงานภาครัฐ และผู้แทนภาคประชาสัมคมพื้นที่ภาคอีสานเข้าร่วมอภิปราย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกฝังวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ โรงเรียนเทศบาลสามเหลี่ยม และโรงเรียนเทศบาลศรีฐาน เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งรับชมภาพยนต์สารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชนชุด “สามเดซิเบล เสียงที่ไม่ได้ยิน” ด้วย

16903565_10206391981118388_4135243147612454857_o 16991654_10206391981078387_2339695163465516495_o DSC_0614 DSC_0619 DSC_0621 DSC_0651 DSC_0668 DSC_0684 DSC_0699 DSC_0720 DSC_0738 DSC_0777 DSC_0782 DSC_0613DSC_0791 DSC_0797 DSC_0800 DSC_0809 DSC_0815 DSC_0823 DSC_0863 DSC_0902 DSC_0912 DSC_0919 DSC_1009DSC_1071DSC_0948 DSC_0960 DSC_0963 DSC_0965 DSC_0998 DSC_0999 DSC_1056 DSC_1060 DSC_1062 DSC_1086 DSC_1087 DSC_1098 DSC_1106 DSC_1110 DSC_1125 DSC_1133 DSC_1149 DSC_1155 DSC_1160DSC_0887DSC_0888

ภาพ : พิเชษฐ์ อินทร์นอก

ข่าว : พชร โนนทิง