สานสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน ประจำปี 2560

คณะนิติศาสตร์ เยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน ประจำปี 2560 สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับคณะฯร่วมกันผลิตบัณฑิตทางกฎหมายออกรับใช้สังคม

ในวันที่ 8 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยงานพัฒนานักศึกษาประกอบด้วย นายอนุชิต ปัสสาสุ และนายปณัฐ เนรมิตตกพงศ์ ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมบ้านนักศึกษาทุน ประจำปี 2560 ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามภูมิลำเนาของนักศึกษาได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย จังหวัดอุดร จังหวัดหนองคาย  เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านนักศึกษากับคณะนิติศาสตร์ รวมถึงการรับฟังปัญหาจากทางผู้ปกครองเพื่อที่ทางคณะจะได้ช่วยสนับสนุุนส่งเสริมนักศึกษาต่อไป

16593701_10154780813476480_1665024144_o 16593841_10154777400766480_1321178952_o (1) 16651044_10154783355211480_1690200443_o 16667709_10154780813786480_1913651906_o 16667941_10154783355446480_1771345717_o 16709510_10154783355226480_294877250_o 16710434_10154783355081480_993266405_o IMG_3802 IMG_3806 IMG_3819 IMG_3832 IMG_3866 IMG_3869 IMG_3929

ภาพ : อนุชิต ปัสสาสุ

ข่าว : พชร โนนทิง