กองเชียร์ ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 เวลา 06.00 น. สโมสรนักศึกษาจัดต้้งกองเชียร์ เพื่อส่งกำลังแรงใจให้กับนักวิ่งที่เข้าร่วม การแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14 ณ บริเวณคณะนิติศาสตร์

_MG_4985 _MG_4986 _MG_4987 _MG_5000