คณะนิติศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรพร้อมออกโรงทานเนื่องในโอกาสสถาปนาครบรอบ ๕๓ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ นำโดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรประจำคณะฯ ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๕๘๙ รูป และออกโรงทาน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ บริเวณสะพานขาว มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_9641 DSC_9648 DSC_9656 DSC_9662 DSC_9671 DSC_9673 DSC_9674 DSC_9675 DSC_9683 DSC_9684 DSC_9687 DSC_9689 DSC_9692