ทีมงานบุคคลและตัวแทนบุคลากรเข้าเยี่ยมคุณยุทธจิตร สินโพธิ์ บุคลากรคณะนิติศาสตร์

วันที่ ๖ มกรา คม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะนิติศาสตร์ โดยงานทรัพยากรบุคคล และตัวแทนบุคลากร เข้าเยี่ยมคุณยุทธจิตร สินธิ์โพธิ์ บุคลากรประจำคณะนิติศาสตร์ ที่ได้เข้ารับการผ่าตัดใส้ติ่งเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  เพื่อส่งกำลังใจและความห่วงใยให้กับคนในครอบครัวนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

124944 124943