กำนดการสอบสัมภาษณ์-01

  1. รายละเอียดเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์

**คำเตือน  หากไม่นำหลักฐานตามที่กำหนดมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ คณะอนุกรรมการจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์โดยเด็ดขาด

https://admissions.kku.ac.th/access/files/Interview_Evidence60.pdf

  1. แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

https://admissions.kku.ac.th/access/files/Generalform_check60.pdf

  1. แบบฟอร์มตรวจร่างกายโรงพยาบาลศรีนครินทร์ ม.ขอนแก่น 

https://admissions.kku.ac.th/access/files/Srinakarinform_check60.pdf