พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบทุนอุดหนุนการศึกษา ให้นักศึกษา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จำนวน ๒๐ ทุน รวมทั้งสิ้นกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น
ในพิธีมอบทุนครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้มอบทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดี ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้นักศึกษาปัจจุบันของคณะนิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 15493371_1256790764400188_7587075174864829548_o 15493745_1256789697733628_6439768286879007121_o 15493827_1256789657733632_4476896177656608747_o 15591622_1256789684400296_1741298089297058098_o