ประชาคมชาวนิติฯ มข.ร่วมใจ แสดงความความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วงเช้าได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพระราชปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นพิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษากว่า ๕๐๐ คนร่วมถวายอาลัย ด้วยการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงของขวัญจากก้อนดินดังกึกก้อง พร้อมกับยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที อุทิศถวายแด่องค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงมีพระอัจฉริยะภาพทางด้านกฎหมายไทย และได้ร่วมลงนามถวายความอาลัยบริเวณหน้าพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณลานห้องบรรยาย

นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดนิทรรศการภายในคณะเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงเป็นพระประมุข และเป็นผู้มีอัจฉริยะภาพทางด้านกฎหมาย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาสิ้นสุดมิได้ จะน้อมนำพระราชดำรัสด้านกฎหมายมาดำเนินรอยตามรอยเบื้องพระยุคคลบาท โดยจะจัดนิทรรศการตามบริเวณต่าง ๆ ภายในคณะตลอดทั้งปี

13879180_1199343543478244_856847786505978043_n 14572133_1199344453478153_7496914152027444943_n 14572824_1199338610145404_8755317645624083630_n 14606497_1199338156812116_1146630662671622028_n 14639749_1199344210144844_3109890143364351187_n 14639816_1199344063478192_5865698808643435962_n 14641949_1199343886811543_6253033107175598483_n 14642397_1199338750145390_1981168005890367860_n 14650550_1199338463478752_3505517023906827809_n 14656447_1199343926811539_9106812385946933945_n 14671111_1199343183478280_8144548860550580651_n 14681776_1199343906811541_2622930350822074783_n 14681823_1199343216811610_7219187362672838946_n 14690896_1199344636811468_3226153823097884934_n 14695481_1199338323478766_6672205998482741856_n 14705870_1199344220144843_1671007595812848431_n 14705873_1199338240145441_3904138180285259070_n 14708342_1199338363478762_7811983635170841741_n 14713756_1199343326811599_5907268968791000305_n 14718666_1199338633478735_8231430774624855637_n 14718683_1199343176811614_7294859485457777634_n 14718743_1199343320144933_622424474937957087_n 14720388_1199338163478782_5772136350604733274_n 14721511_1199343680144897_4410800065563816895_n 14725460_1199344653478133_1466888259963540331_n 14725543_1199338733478725_395550149254378780_n 14725588_1199338160145449_726186610899091940_n 14729382_1199344446811487_1199493786831572141_n 14753953_1199344253478173_732615110088982195_o