คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อย่างหาที่สุดมิได้ ณ อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

113896 DSC_0341 DSC_0356 DSC_0366 DSC_0392 DSC_0419 DSC_0421 S__15655015