ผู้บริหารร่วมงานมุฑิตาจิต 80 ปี ศ.ศาสตรี เสาวคนธ์

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 18.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์ยศ นาคะเกศ รองคณบดีฝ่ายการจัดการศึกษาพิเศษ และอาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ ร่วมงานมุฑิตาจิต 80 ปี ศาสตราจารย์ศาสตรี เสาวคนธ์ อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้ร่วมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น และผู้มีคุณปการในการเป็นผู้สร้างคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท

14581338_1186681144744484_8787566025651456274_n 14581338_1186681198077812_6500849772613091758_n 14641970_1186681151411150_8457596546784322859_n 14724545_1186681171411148_3038511884492214122_n