เผยแพร่ความรู้จรรยาบรรณบุคลากร

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ทีมงานจรรยาบรรณคณะนิติศาสตร์ เผยแพร่ความรู้ด้านจรรยาบรรณให้กับส่วนงานต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์บอร์ดงานจรรยาบรรณ สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาเพิ่มเติม

DSC_0058 DSC_0061 DSC_0063 DSC_0064 DSC_0066 DSC_0069