บรรยายพิเศษรายวิชา หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น. คณะนิติศาสตร์ได้เชิญวิทยากรบรรยายพิเศษให้หัวข้อ “หลักคิดของนักกฎหมายในสังคมยุคดิจิตัล : โอกาสและความท้าทายต่อวิชาชีพกฎหมาย” โดยท่านดล บุนนาค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสกลนคร ในรายวิชา 777 201 หลักวิชาชีพกฎหมาย สำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1

DSC_9706 DSC_9707 DSC_9721 DSC_9724 DSC_9725 DSC_9727