คณะนิติศาสตร์รับมอบหนังสือ ศาสตราจารย์ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 13.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดพิธีรับมอบหนังสือนิติกรรมและหนี้ เล่ม 1 ของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยอาจารย์ขวัญวรี ปราโมช ณ อยุธยา ในฐานะทายาทผู้ถือลิขสิทธิ์ในตำรากฎหมายของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช และกรรมการกองทุนศาสตราจารย์ ม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมทย์ เป็นผู้มอบหนังสือให้กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้เกียรติมาเป็นสักขีพยานในครั้งนี้ พร้อมทั้งผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจำคณะนิติศาสตร์ คณาจารย์ประจำ พร้อมทั้งนักศึกษา ได้ร่วมรับมอบหนังสือที่ทรงคุณค่านี้ เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตบัณฑิตนิติศาสตร์ที่มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพกฎหมายพร้อมรับใช้สังคมต่อไป

DSC_8503 DSC_8504 DSC_8506 DSC_8508 DSC_8525 DSC_8537 DSC_8576 DSC_8602 DSC_8615 DSC_8639 DSC_8641 DSC_8643 DSC_8653 DSC_8654 DSC_8664 DSC_8673