คณะนิติศาสตร์ รับรางวัลภาคีเครือข่ายฯ

ขอแสดงความยินดีกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลภาคีเครือข่าย ในงานมหกรรมเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ พร้อมกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ฯ ได้ร่วมเสวนาทิศทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ

14264030_1164097737002825_5718670578686485801_n 14316935_1164097580336174_1371054601676886361_n 14330002_1164097577002841_7591099483169361342_n 14333116_1164097583669507_8032712925135093370_n 14368654_1164097587002840_2257490277435862350_n (1)