กิจกรรมวาดภาพใบหน้า

ช่วงเช้า วันที่ 3 รุ่นที่ 3 โครงการทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย กับกิจกรรมวาดภาพใบหน้า “Figure & Ground” ภาพและพื้น