กิจกรรมไข่ทองคำ

วันที่ 2 รุ่นที่ 3 โครงการทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย “Life Skill for University Successfulness” เช้างนี้กิจกรรมไข่ทองคำ ส่งเสริมกระบวนการคิด วางแผน ความสามัคคี และการใช้สักยภาพที่มีในการส่งเสริมคนอื่น