คณบดีคณะนิติศาสตร์หารือกับศ.พิเศษจรัญ ภักดีธนากุลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนภาคเรียน 2559

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้ประชุมร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน รองรับการเปิดภาคการศึกษา ปี 255 ณ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร

13737615_1120965304649402_4536749505977528391_o