คณะนิติศาสตร์ร่วมงานวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ครบรอบ 38 ปี

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 07.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ และอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

13715967_1120888187990447_8512583153296470975_n13709921_1120888241323775_5627322734915979409_n13697169_1120888194657113_576337001550661349_n13692501_1120888247990441_4633436112647160911_n