ตรวจสอบรายชื่อ >>> ประกาศรายชื่อเข้าศึกษา-ภาคบัณฑิต-2559

รายงานตัวตั้งแต่วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2559

ที่เว็บไซด์ http://reg.kku.ac.th