การสอบสัมภาษณ์(สอบตรง) ปีการศึกษา 2559

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น.คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านข้อเขียนในการสอบตรงคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนผู้สอบผ่านข้อเขียนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้เตรียมเอกสารประวัติผลงานของตัวเองเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในปีการศึกษานี้ได้มีผู้สอบผ่านข้อเขียนจำนวน 425 คน จากผู้สอบจำนวนทั้งหมด 1,748 คน

 _MG_3106 _MG_3112 _MG_3128 _MG_3133 _MG_3138 _MG_3140 _MG_3142 _MG_3144 _MG_3145 _MG_3148 _MG_3149 _MG_3150 _MG_3156 _MG_3157 _MG_3160 _MG_3162 _MG_3165 _MG_3169 _MG_3172 _MG_3175 _MG_3182 _MG_3185 _MG_3207 _MG_3214 _MG_3217 _MG_3224 IMG_3248 IMG_3270