คณบดีพร้อมคณะที่ปรึกษาเข้าหารือกับหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ และนำ นศ. ดูงาน

วันที่ 14 มิถุนายน 2559  เวลา 09.00 น. ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้ประชุมหารือกับท่านหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ (ท่านถาวร เศษมะพล) เพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกันระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ สำนักงานศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้จัดทำข้อเสนองานวิจัยที่หน่วยงานประสงค์ให้คณะดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

พร้อมกันนี้ ทางคณะนิติศาสตร์ นำโดย อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ (ที่ปรึกษาคณะ) พร้อมด้วยอาจารย์ดุลยพิชัย มหาวีระ (รองอธิบดีอัยการศาลอาญาธนบุรี) และอาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ (อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะ) ได้พานักศึกษาภาคบัณฑิตได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาว่าความฯ ในโอกาสนี้

13417483_499613636915531_6662761211195696474_n 13434786_499613600248868_8063869707702244686_n 13450271_499613733582188_2138150863814883130_n 13450714_499613783582183_3398990056159360240_n