ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบตรง ปีการศึกษา 2559

วันที่ 9 มิ.ย. 2559 เวลา 10.30 น. คณะนิติศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อฯ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและชี้แจงแนวทางปฏิบัติการในดำเนินการสอบประจำปีการศึกษา 2559

 13417635_1093066614105938_8479691024685491679_n 13418918_1093066760772590_2660037970707930715_n 13432254_1093066397439293_1736761774704342336_n