คณะนิติศาสตร์ มข. จัดฝึกปฏิบัติว่าความ ศาลจำลอง (moot court)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 คณะนิติศาสตร์ จัดการฝึกปฏิบัติว่าความในศาลจำลอง (moot court) ให้กับนักศึกษาภาคบัณฑิต ทั้งนี้มีทนายความฝึกหัดจาก สปป.ลาว เข้าร่วมด้วย โดยมีอาจารย์ดุลพิชัย มหาวีระ รองอธิบดี อัยการสำนักงานคดีอาญาธนบุรี อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ ที่ปรึกษาประจำคณะฯ เป็นผู้บรรยายกระบวนการพิจารณาในศาล นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาประจำคณะฯ อาจารย์ถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธ์ุและอาจารย์พิเศษ ประจำคณะ เข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการในครั้งนี
ในการฝึกภาคปฏิบัติการศาลจำลองในเป็นการฝึกภาคปฏิบัติเพื่อให้ นศ. ได้เรียนรู้และเตรียมพร้อมกับการทำงานในสถานะการณ์จริง เป็นการฝึกฝนทักษะในวิชาชีพนักกฎหมายให้กับ นศ.

13240619_1085897538156179_4180227233343825964_n 13255912_1085897401489526_673113247908888975_n 13265884_1085897381489528_4541934864871222743_n 13307237_1085897558156177_6121810336387827138_n