คณะนิติศาสตร์ร่วมวันสถาปนาสำนักหอสมุด

วันที่ 13 พ.ค. 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เป็นตัวแทนมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันครบรอบ 37 ปี แห่งการสถาปนาสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13178803_1075878529158080_6359066068784651726_n 13220946_1075878575824742_5819114460141613136_n