คณาจารย์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการสภาฯ

วันที่ 12 พ.ค 2559 คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคณะนิติศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประเภทคณาจารย์ประจำ โดยใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติการทางกฎหมายเป็นหน่วยเลือกตั้ง มีคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

  13151981_1075431172536149_1068143645840097890_n 13165970_1075431125869487_1984705106784178039_n 13174166_1075431222536144_592203103718771342_n 13177094_1075431189202814_6486405088460665525_n 13177140_1075431105869489_6027451090406176984_n 13177497_1075431205869479_6543244539931120496_n 13226676_1075431139202819_6413868229587137784_n 13230354_1075431075869492_6113070930644782963_n