ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2558

26 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปี 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1
โดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ได้กล่าวปัจฉิมโอวาทให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้นักศึกษารู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารต้องมีสติและใช้ปัญญาในการรับข้อมูลข่าวสาร ต้องเป็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม โดยไม่เห็นแก่ตัว มีจินตนาการและอิสระทางความคิด มีศีลธรรม มีความอดทน มีเป้าหมายชัดเจนในการดำเนินชีวิต รวมถึงต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วย เพื่อการเป็นนักกฎหมายเพื่อสังคมต่อไป

13083268_1065683483510918_994495884136504353_n 13082695_1065683543510912_6450543166809963617_n

13092139_1065683476844252_7753301223869594891_n 13102826_1065683496844250_1753823794744441577_n