ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติการของนักศึกษา สาขานิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ประกาศที่ 14/2559 >>ประกาศ เรื่อง ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2558

รายละเอียดขั้นตอนการขอฝึกภาคปฏิบัติ คลิก>>> ขั้นตอนการฝึกภาคปฏิบัติการ-ของนักศึกษา-คณะนิติศาสตร์-มหาวิทยาลัยขอนแก่น

แบบฟอร์มการขอฝึกภาคปฏิบัติ คลิก>>> แบบคำร้องขอฝึกภาคปฏิบัติการของนักศึกษา-สาขาวิชานิติศาสตร์