ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเยี่ยมคณะนิติศาสตร์

วันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นายชาติชาย สุทธิกลมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและหารือกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลังจากนั้นได้เข้าหารือข้อราชการกับรศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีความร่วมมือทางวิชากับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาทิ การจัดการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคามเชี่ยวชาญเฉพาะ การจัดกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ เป็นต้น รวมถึงการจัดการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนของสำนักวิชาศึกษาทั่วไป ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมุ่งเน้นและเล็งเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชน
และในการหารือในครั้งนี้ได้มีความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้บริการประชาชนในเขตพื้้นที่ภาคอีสานซึ่งถือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดตั้งศูนย์ฯดังกล่าว และจะมีการพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายในเขตพื้นที่ภาคอีสานต่อไป

DSC_0108 DSC_0112 DSC_0133 DSC_0163 DSC_0173